Βεβαίωση Συμμετοχής & Δυνατότητα Επίσημης Πιστοποίησηςαπό από ACTA

Η Education Hotel Housekeeping σε συνεργασία με το πρόγραμμα Green Key απονέμει προσωπικά στο κάθε συμμετέχοντα έγγραφη βεβαίωση και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επιπλέον απονέμεται στην ξενοδοχειακή μονάδα πιστοποιητικό σε μορφή πλακέτας για τη σημμετοχή του  προσωπικού του στην εκπαιδευτική δράση.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι εξ ολοκλήρου επιδοτούμενα από το πρόγραμμα, ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ.

Υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ο συμμετέχων να πιστοποιηθεί από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης ACTA.