Οργάνωση & Θεματολογία σεμιναρίων

Η εκπαίδευση έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα.

  • Η πρώτη ενότητα (πρώτη ημέρα σεμιναρίου) περιλαμβάνει εισαγωγή των συμμετεχόντων σε νέες τεχνικές, μηχανισμούς, υλικά και μεθοδολογίες, η εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων στο πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης. Γνώση και προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας. <<Προστατεύεις το περιβάλλον, πουλάς ευκολότερα το προϊόν σου>>.
  •  Η δεύτερη ενότητα (δεύτερη ημέρα σεμιναρίου) περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην εφαρμογή των πρακτικών που παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα, περιλαμβάνοντας τεχνικές και εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και αναλώσιμων στον τομέα της καθαριότητας οροφοκομίας (housekeeping), αναβαθμίζοντας την ποιότητα του ξενοδοχειακού περιβάλλοντος, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Αναλυτικά η Θεματολογία:

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντολογικής καθαριότητας εσωτερικών χώρων:

  • Τρόποι  εξοικονόμησης, ενέργειας, νερού, αναλώσιμων υλικών καθαριότητας, χημικών υγρών απορρυπαντικών και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Ο ρόλος του προσωπικού οροφοκομίας/καθαριότητας στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ξενοδοχείου.
  • Περιβαλλοντικές τεχνικές και μεθοδολογίες γενικού/αρχικού και καθημερινού καθαρισμού.
  • Νέοι καινοτόμοι περιβαλλοντικοί εξοπλισμοί, υλικά καθαρισμού και απορρυπαντικά.
  • Πρώτες ύλες, σύνθεση και λειτουργία φιλικών περιβαλλοντικά απορρυπαντικών (πώς λειτουργεί η χημεία στον καθαρισμό).
  • Εξοπλισμοί και μηχανήματα που προσφέρονται στην αγορά των περιβαλλοντικών μεθόδων καθαρισμού ξενοδοχείων.
  • Τρόποι απλοποίησης της δουλειά στο των εργασιών καθαρισμού.