Προαπαιτούμενα Πιστοποιήσης/Βραβέυσης Green key

LOGO-GREEN-KEYΤο Green Key είναι ένα διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο βραβεύει μονάδες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, μέσα από την αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρίων του προγράμματος.

Το Green Key  είναι το πλέον αναγνωρισμένο ecolabel στο χώρο του τουρισμού, με 2100 βραβευμένες μονάδες σε 41 χώρες και πάνω από 130 στην Ελλάδα. Διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education FEE, www.fee-international.org),  με πολύχρονη και πολύπλευρη δράση στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Εθνικός χειριστής του συνόλου των διεθνών προγραμμάτων του FEE είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η παλαιότερη περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα (www.eepf.gr).

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα διεξάγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους συλλόγους ξενοδόχων σε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και σε συνεννόηση με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Τα κριτήρια για τη βράβευση μιας επιχείρησης με το οικολογικό σήμα ποιότητας “the Green Key” χωρίζονται στις παρακάτω 12 κατηγορίες:

 • Περιβαλλοντική διαχείρηση
 • Συμμετοχή του Προσωπικού
 • Πληροφόρηση των πελατών
 • Διαχείριση Νερού
 • Πλύσιμο και καθαρισμός
 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Ενέργεια
 • Tρόφιμα και ποτά
 • Εσωτερικό περιβάλλον
 • Kήποι και χώροι στάθμευσης
 • Πράσινες δραστηριότητες
 • Διοίκηση

Για τις υπόλοιπες τουριστικές μονάδες δείτε αναλυτικά τα κριτήρια στον παρακάτω πίνακα ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο: Κριτήρια του Προγράμματος Green Key