Σκοπός και διαδικασία εκπαίδευσης

Σκοπός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε νέους καινοτόμους μηχανισμούς, υλικά, τεχνικές και μεθόδους για την αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων. Εκτός από τη διαφύλαξη και την προστασίας του περιβάλλοντος, του κύριου δηλαδή τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, μέσα από τις προτεινόμενες πρακτικές επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους των μονάδων.

Παράλληλα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες αποκτούν την ουσιαστική εκπαίδευση σε διαδικασίες και τεχνικές, οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ παράλληλα πιστοποιούνται για τις γνώσεις τους, ενισχύοντας το προφίλ των εργοδοτών τους στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού και στο γενικότερο κλάδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.